Katalog Kostiumów

Katalog Kostiumów Środa   27 września   2023 r. | 269 dzień roku | Godz: 18.02

Bajek Czar

Bajek Czar

wypożyczalnia Strojów

Regulamin Wypożyczalni Bajek Czar

/*-- Regulamin Wypożyczalni Kostiumów Karnawałowych -------*/


1. Osoby korzystające z wypożyczalni Bajek Czar mają możliwość wynajmu strojów znajdujących się na stanie wypożyczalni według przedstawionych wzorów i rozmiarów na stronie internetowej pod adresem www.bajekczar.pl.

2. Wynajęcie jest możliwe po wcześniejszym zapoznaniu się z ofertą wypożyczalni i wszyskimi informacjami umieszconymi na stronie wypożyczalni Bajek Czar oraz ustaleniu telefonicznym dostępności konkretnych modeli i rozmiarów strojów w określonym przez osobę wynajmującą terminie użytkowania stroju (niedotyczy oferty DLA DZIECI ).

3. Osoba wypożyczająca zobowiązana jest do okazania w wypożyczalni Bajek Czar dowodu osobistego i poprawnego podania aktualnych danych osobowo - adresowych, telefonicznych oraz kontaktu mailowego.

4. Niedostosowanie się do punktu trzeciego niniejszego regulaminu uniemożliwi sporządzenie przez wypożyczalnie Bajek Czar umowy wynajmu strojów i tym samym realizacji usługi wynajmu strojów.

5. Warunkiem odebrania stroju jest okazanie dowodu osobistego w celu potwierdzenia danych osobowych podanych wcześniej i podpisanie umowy wynajmu strojów lub w przypadku klientów indywidualnych zobowiązania do zwrotu stroju.

6. Realizacja usługi wynajmu jest możliwa dopiero po dokonaniu opłaty tytułem wynajmu strojów w wypożyczalni Bajek Czar razem z ewentualną kaucją w wysokości ustalonej przez wypożyczalnie.

7. Wypożyczalnia pobiera z góry opłatę za wynajem strojów na podstawie cennika wypożyczalni obowiazującego w dniu wypożyczenia.

8. Stroje uważa się za wynajęte z chwilą odebrania ich z wypożyczalni. Z tą chwilą żadne koszty tytułem wynajmu osobie wypożyczającej nie będą zwracane.

9. Usluga wynajmu trwa od momentu wynajęcia do momentu zwrotu strojów do wypożyczalni lub do momentu rozliczenia się z wypożyczalnią Bajek Czar w przypadku nie dokonania zwrotu strojów w ustalonym w umowie wynajmu terminie lub ich zniszczeniu.

10. Standardowy okres wynajmu stroju to 1 doba liczona od momentu odebrania stroju (sobota oraz niedziela są traktowane jako 1 doba) do chwili zwrotu stroju
do wypożyczalni .

11. Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za wynajęty strój od momentu odbioru stroju z wypożyczalni Bajek Czar do chwili zwrotu spakowanego stroju pracownikowi wypożyczalni Bajek Czar.

12. Wynajęty strój powinien być spakowany i zwrócony osobiście lub przez osobę upoważnioną przez wypożyczającego w stanie kompletnym oraz nie gorszym w stosunku do stanu, w jakim został wypożyczony.

13. W przypadku wyrażenia checi wynajęcia stroju na okres dłuższy wypożyczalnia pobiera dodatkową oplatę po ustaleniu okresu na jaki strój będzie wynajęty.

15. W przypadku nie zwrócenia stroju w uzgodnionym terminie wypożyczalnia pobiera dodatkową oplatą liczoną: stawka standardowa wg cennika razy liczba dni ponad uzgodniony termin wypożyczenia stroju.

16. W przypadku niedokonania zwrotu bądź zniszczenia lub uszkodzenia stroju wypożyczający zobowiązany jest uiścic określoną w umowie kwotę stanowiącą równowartość aktualnej ceny stroju bądź pokryć koszty naprawy lub przywrócenia stroju do stanu pierwotnego.

17. W wynajętym stroju osoba wypożyczająca nie może dokonywać żadnych zmian ( zarówno w konstrukcji stroju jak i jego wzornictwie ) bez zgody wypożyczalni.

18. Wypożyczalnia Bajek Czar uprawniona jest do dochodzenia od wypożyczającego wszystkich roszczeń związanych z uslugą wynajmu stroju.

19. Pracownik wypożyczalni Bajek Czar ma prawo odmówić wypożyczającemu podjęcia się wykonania usługi wynajmu strojów bez podawania przyczyny.

20. Wypożyczalnia Bajek Czar umożliwia również skorzystanie ze swojej oferty najmu kostiumów klientom indywidualnym na wyżej wymienionych warunkach ale wyłącznie po wcześniejszej przymiarce kostiumu.

21. Dokonanie rezerwacji na późniejszy termin po przymiarce jest możliwe wyłącznie po mailowym potwierdzeniu chęci wypożyczenia konkretnych wzorów kostiumów
i potwierdzeniu zwrotnym przyjęcia rezerwacji.
Wypożyczalnia w szczególnych przypadkach może poprosić o uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50% łącznej kwoty wypożyczenia.

22. Wymagane potwierdzenie telefoniczne w dniu wizyty przez klienta do godziny 12.00.